Informatie

Op deze website kunt u kennis maken met al onze koel- en vriesapparatuur.

Foster (marktleider in Engeland) is al sinds 1974 actief op de Nederlandse  markt en uw innovatieve partner voor koel- en vriesapparatuur.  Foster  heeft de afgelopen jaren talrijke prijzen ontvangen voor haar prestaties op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en het milieu en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Foster zal haar pioniersrol op het gebied van professionele koel- en vriesapparatuur ook in Nederland doorlopend vergroten.