Ecodesign & EIA

Ecodesign

De Europese Ecodesign-richtlijn schrijft voor dat nieuwe professionele koelkasten en vriezers per juli 2016 moeten voldoen aan de minimale eisen op het gebied van energiezuinigheid. Deze wetgeving (ook wel bekend onder de afkortingen MEPS, European Minimum Energy Performance en ErP, Energy related Products) werd ingevoerd om het energieverbruik van koelsystemen omlaag te brengen en zo de COuitstoot te verminderen. De mate van energiebesparing wordt aangegeven met de letters A tot en met G. Daarbij staat A voor het meest energiezuinige product.

Per 1 juli 2019 worden de regels verder aangescherpt en worden de categorieën A+ tm A+++ toegevoegd. Let op: de methode voor het berekenen van de energiekwaliteit zal niet veranderen. Een product dat momenteel een A-label heeft, blijft dus een A-label in de nieuwe situatie.

Download hier de brochure van de NVLG

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven die professionele koelapparatuur aanschaffen met energielabel A of B komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Voor professionele vriesapparatuur geldt dit voor de energielabels A,B en C.

De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- en of vennootschapsbelasting betalen. Het doel is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. Een groot aantal Foster koelingen, werkbanken, onderbouwkasten en vriezers komen in aanmerking voor deze investeringsaftrek. Ook kun je voor Gamko flessenkoelingen EIA aanvragen.

Voor meer informatie over het aanvragen van EIA kun je de site van het RVO raadplegen of even contact met ons opnemen.

Download hier de brochure van de NVLG

De nieuwe Ecodesign labels A+++ tm G kun je hier downloaden per Foster artikelcode. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!