Basil leaves

Duurzaamheid

Welzijn van mens en milieu

Foster bouwt mee aan een betere toekomst. We investeren in onze mensen en hun vaardigheden. Daarnaast werken we aan duurzame koelingen en een duurzaam koelingsproces bij onze klanten. Een duurzame koeling is duurzaam in gebruik en recyclebaar. Een duurzaam productieproces betekent onder andere dat we transportbewegingen tot een minimum beperken. Zo zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons koelingenassortiment en van onze service op een hoog niveau blijft. Alleen zo voldoen we aan de wensen van al onze opdrachtgevers, nu en in de toekomst.

Aangename werkomgeving
Foster wil een aangename, inspirerende en veilige werkomgeving bieden aan haar medewerkers. Dat geldt voor onze productiemedewerkers, kantoormedewerkers en natuurlijk ook voor onze monteurs. Wij realiseren dat onze mensen een onmisbare schakel zijn in het functioneren van de organisatie. Zij zijn de experts in de professionele drankenkoelingen. Hooggekwalificeerd, ervaren en bovenal gepassioneerd. 

chef and assistant checking green beans
pan on gas stove

Vitaliteit en werktevredenheid

Vitaliteit en werktevredenheid zijn belangrijke factoren voor het welzijn van onze mensen. We houden daarom zoveel mogelijk rekening met de specifieke omstandigheden en wensen van onze medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Met professionals die op zowel fysiek als mentaal vlak optimaal presteren, waarborgen wij onze kwaliteit.

ISO certificering

Foster werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem dat ISO 9001 gecertificeerd is. Met deze certificering laat Foster zien dat de organisatie voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Hiermee kan de klanttevredenheid worden verhoogd en wordt er gewerkt aan het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Ook is Foster ISO 14001 gecertificeerd, wat onderstreept dat milieubewust ondernemen van groot belang is. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.

bread stored in kitchen environment
Wij gebruiken cookies om uw websitebezoek te optimaliseren.

Meer informatie