chef bereidt eten  met een Foster G3 koelkast in de achtergrond

   

Energie labels

De Europese Ecodesign-richtlijn schrijft voor dat nieuwe professionele koelkasten en vriezers moeten voldoen aan de minimale eisen op het gebied van energiezuinigheid. Deze wetgeving werd ingevoerd om het energieverbruik van koelsystemen omlaag te brengen en zo de CO2 uitstoot te verminderen.

 

   

Wat is EcoDesign?

Vanaf maart 2021 is in heel Europa nieuwe wetgeving van kracht geworden waarbij energielabels ook nodig zijn voor koelapparatuur met een directe verkoopfunctie. De EcoDesign-normen voor koelapparatuur met een directe verkoopfunctie (ISO 22044:2021) verschillen van de normen voor voedselopslag (ISO/DIS 22041:2019).

Welke producten vallen onder deze categorieën:

Drankenkoeling:

Koelkasten met een directe verkoopfunctie: dit zijn point of sale producten zoals flessenkoelers, displaykoelkasten en koelkasten met glazen deuren.

Voedselkoeling:

Koel-en vrieskasten met massieve deuren en toonbanken die in keukens te vinden zijn.

Voor de voedselkoeling geldt dat de mate van energiebesparing wordt aangegeven met de letters A+++ tot en met G. Daarbij staat A+++ voor het meest energiezuinige product.

Overzicht van energielabels voor professionele keuken apparatuur

   

Broccoli bomen symboliseren duurzaamheid

Waarom zijn de nieuwe EcoDesign-klassen voor voedselkoelers niet dezelfde als de klassen voor drankenkoelers?

De koelsystemen voor voedselkoeling en drankenkoeling hebben een verschillende berekening van de EEI. Het gebruik van de koelsystemen en de manier van testen kan niet met elkaar vergeleken worden. Bij voedselkoeling gaat het vooral om het handhaven van een constante temperatuur voor het behoud van de versheid van het product, bij drankenkoeling gaat het vooral om het terugkoelen van de inhoud. Voedselkoeling wordt getest met pakketten volgens ISO/DIS 22041 (en netto volume), drankenkoelingen worden getest met blikken volgens de NEN EN ISO 22044 (en bruto volume).

 

   

Hoe zien de labels eruit?

De energielabels voor voedselkoelers en drankenkoelers zijn niet gelijk.  Hieronder zie je de verschillen én de betekenis:

Plaatje dat toont hoe energielabels eruit zien

  

Wij gebruiken cookies om uw websitebezoek te optimaliseren.

Meer informatie