Privacyverklaring

 

Na het lezen van deze privacyverklaring, die deel uitmaakt van de algemene voorwaarden van deze website www.fosterrefrigerator.com ben je op de hoogte van:

 1. Hoe we je gegevens gebruiken
 2. De juridische basis voor het verwerken van informatie
 3. Wat te doen bij klachten of vragen
 4. Toegang tot en openbaarmaking van persoonlijke informatie
 5. GDPR – Algemene Verordening Gegevensbescherming
 6. Wijzigingen in deze kennisgeving
 7. Hoe je contact met ons kunt opnemen

  

Hoe we je gegevens gebruiken

Deze privacyverklaring vertelt je wat je kunt verwachten wanneer Foster en Gamko persoonlijke gegevens verzamelt.

Dit is van toepassing op informatie die we verzamelen over:

 • aanklagers en andere personen in verband met een klacht of onderzoek met betrekking tot gegevensbescherming of vrijheid van informatie;
 • mensen die onze services gebruiken, bijvoorbeeld die een aanvraag indienen of literatuur opvragen bij ons;
 • mensen die opereren krachtens de algemene verordening gegevensbescherming;
 • sollicitanten, onze huidige en voormalige werknemers.

Gebruik van cookies

Je kunt meer lezen over hoe wij cookies gebruiken door onze cookieverklaring te bekijken.

E-mailcommunicatie

We gebruiken een externe provider, genaamd Dotdigital, om onze e-mailmarketingcampagnes te leveren. We verzamelen statistieken over e-mail open rates en clicks, gebruikmakend van standaard technologieën om ons te helpen onze communicatie te monitoren en te verbeteren. We bevestigen de naleving van AVG /GDPR aan elke e-mailprovider die we gebruiken, voordat we hun diensten gebruiken. We maken gebruik van e-mailcommunicatie wanneer we contact opnemen met onze huidige klanten, op basis van de wettelijke basis van legitiem belang en in sommige gevallen het voldoen aan contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld kennisgeving van wijziging in de algemene voorwaarden. Als we gegevens kopen voor gebruik voor (e-mail)communicatie, publiceren we waar we deze gegevens hebben gekocht en een mogelijkheid bieden voor de ontvangers om van onze verzendlijst te worden verwijderd.

Mensen die contact met ons opnemen via sociale media

Als je contact met ons opneemt via sociale media, waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube reageren wij op je vraag en gebruiken de details die je ons hebt verstrekt om een probleem op te lossen. Je gegevens worden niet opgeslagen na de voltooiing van de aanvraag, tenzij dit noodzakelijk is, in overeenstemming met ons bewaarbeleid.

Mensen die ons bellen

We bieden ondersteuning aan potentiële en huidige klanten, leveranciers en andere derde partijen. Wanneer je ons belt, nemen we dit gesprek niet op. Als we je aanvraag moeten verwerken, verzamelen we alleen de relevante informatie om dit te doen. Dit kan worden doorgegeven aan interne afdelingen, externe partijen (bijvoorbeeld servicemonteurs) om het onderzoek zo snel mogelijk op te lossen.

Mensen die ons e-mailen

Elke e-mail die ons wordt toegestuurd, inclusief eventuele bijlagen, kan door ons worden gemonitord en gebruikt om redenen van beveiliging en voor het toezicht op de naleving van ons IT-beleid. E-mail monitoring of software om e-mails te blokkeren kan ook worden gebruikt. Houd er rekening mee dat je de verantwoordelijkheid hebt ervoor te zorgen dat elke e-mail die je naar ons verzendt, binnen de grenzen van de wet valt.

Mensen die gebruik maken van de diensten van Foster en Gamko

We werken met externe serviceproviders, zoals servicecontractanten, vervoersbedrijven en andere toeleveranciers. Om met sommige vragen van klanten om te gaan, moeten we informatie met deze derde partijen delen, maar ze krijgen alleen de informatie die nodig is om het onderzoek te voltooien.

We moeten de details bijhouden van de mensen die de service hebben aangevraagd om deze te leveren. We gebruiken deze gegevens echter alleen om de service te verlenen die de persoon heeft aangevraagd en voor andere nauw verwante doeleinden. We kunnen bijvoorbeeld informatie gebruiken over mensen die een product hebben gekocht om een enquête uit te voeren om te achterhalen of ze tevreden zijn met het niveau van de service die ze hebben ontvangen. Wanneer mensen zich abonneren op onze services, kunnen ze hun abonnement op elk moment annuleren door hun verzoek te mailen naar verkoop@foster-gamko.com. Deze aanvraag wordt binnen 30 dagen na ontvangst verwerkt en afgerond.

Sollicitanten, huidige en voormalige Gamko-medewerkers

Wanneer individuen solliciteren om bij Gamko B.V. te werken, gebruiken we de informatie die zij ons verstrekken alleen om hun aanvraag te verwerken en om rekruteringsstatistieken te monitoren. Wanneer we informatie aan een derde willen bekendmaken, bijvoorbeeld voor antecedentenonderzoek, doen we dit niet zonder hen van tevoren op de hoogte te stellen tenzij de openbaarmaking wettelijk verplicht is.

Persoonlijke gegevens over afgewezen kandidaten worden bewaard in overeenstemming met ons bewaarbeleid nadat de wervingsprocedure is voltooid en deze wordt daarna vernietigd.

Zodra een persoon in dienst komt bij Foster en Gamko, stellen we een dossier samen met betrekking tot hun aanstelling. De informatie in dit dossier wordt beveiligd en wordt alleen gebruikt voor doeleinden die direct relevant zijn voor het dienstverband van die persoon. Nadat hun tewerkstelling bij Foster en Gamko is beëindigd, bewaren we het bestand in overeenstemming met de vereisten van ons bewaarplan en wordt het bestand vervolgens verwijderd.

Verenigbare doelen

Over het algemeen gebruiken we de persoonlijke informatie die we verzamelen alleen voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring hierboven of voor doeleinden die we je uitleggen op het moment dat we je persoonlijke gegevens verzamelen. Het kan zo zijn dat we persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor andere doeleinden die niet verenigbaar zijn met de doeleinden die wij hebben onthuld (zoals wettelijke verplichting,  archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden), waar dit is toegestaan door toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming (zie ook www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Juridische basis voor het verwerken van informatie

Als je een bezoeker van de Europese Unie bent, hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie af van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

Normaal gesproken verzamelen we echter persoonlijke informatie alleen als we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract of order te sluiten, of als de verwerking in onze legitieme belangen is en niet wordt ondermijnd door jouw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke informatie te verzamelen of anderszins persoonlijke informatie nodig hebben om jouw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als wij  vragen om persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste of om contact met je op te nemen, maken we dit op het relevante moment kenbaar en adviseren we je of het verstrekken van persoonlijke gegevens verplicht is of niet (en van de mogelijke gevolgen als je jouw persoonlijke gegevens niet verstrekt).

Ook als we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), maken we je op het relevante moment duidelijk wat die legitieme belangen zijn.

Als je vragen hebt over of nadere informatie nodig hebt met betrekking tot de rechtsgrondslag waarop wij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die je vindt onder de kop ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

 

Klachten of vragen

Foster en Gamko probeert aan de hoogste normen te voldoen bij het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens. Om deze reden nemen we alle klachten die we hierover ontvangen zeer serieus. We moedigen mensen aan het ons onder aandacht te brengen als ze denken dat onze verzameling of het gebruik van informatie oneerlijk, misleidend of ongepast is. We zouden ook graag suggesties ontvangen om onze procedures te verbeteren.

Deze privacyverklaring bevat geen volledige informatie over alle aspecten van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door Foster en Gamko. We geven je echter graag aanvullende informatie of toelichting. Alle verzoeken hiervoor moeten naar het onderstaande adres worden gestuurd.

This privacy notice does not provide exhaustive detail of all aspects of Foster’s collection and use of personal information. However, we are happy to provide any additional information or explanation needed. Any requests for this should be sent to the address below.

Toegang tot persoonlijke informatie

Je hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Als je jouw persoonlijke gegevens wenst op te vragen, te corrigeren, bij te werken of wilt verwijderen, kun je dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de onderstaande rubriek “Contact met ons opnemen”.
 • Bovendien kun je bezwaar maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, ons vragen om de verwerking van je persoonlijke gegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van jouw persoonlijke gegevens te vragen. Nogmaals, je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die je vindt onder de kop ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.
 • Je hebt het recht om je af te melden voor marketingcommunicatie die we je op elk moment toezenden. Je kunt dit recht uitoefenen door op de link “afmelden” te klikken in de marketing-e-mails die we sturen. Om je af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), neem dan contact met ons op via de contactgegevens die je vindt onder de kop ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.
 • Als we persoonlijke gegevens met jouw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kun je jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die wij voorafgaand aan jouw opname hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van je persoonlijke informatie die is uitgevoerd op grond van andere wettelijke gronden dan toestemming.
 • Je hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie

We kunnen persoonlijke gegevens delen met de volgende categorieën ontvangers:

Onze zusterbedrijven, externe dienstverleners en partners die onze gegevens verwerken (bijvoorbeeld om de levering van, de functionaliteit van, of de verbetering van de beveiliging van onze website te ondersteunen) of die anderszins persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven worden aan je meegedeeld wanneer wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen.

 • Alle bevoegde wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derde partijen waarvan wij vinden dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om jouw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 • Een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van onze bedrijfsactiviteiten, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij jouw persoonlijke gegevens alleen moet gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring;
 • Elke andere persoon met jouw toestemming voor de openbaarmaking.

Internationale overschrijvingen

Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld als wij informatie delen met zusterbedrijven en/of serviceproviders die zijn gevestigd of actief zijn buiten de EU. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten in ons land.

 

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen getroffen om te vereisen dat persoonlijke informatie beschermd blijft in overeenstemming met deze privacyverklaring

GDPR – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het Engels heet deze verordening “GDPR” (General Data Protection Regulation). Het ingaan van deze verordening betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt voor personen in de hele Europese Unie (EU). De verouderde Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt sindsdien niet meer.

 

Foster en Gamko willen haar medewerkers, partners, klanten en andere belanghebbenden verzekeren dat alle maatregelen genomen worden om volledig aan de AVG te voldoen. Wat de AVG exact inhoudt vind je op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 02-01-2023

Hoe neem je contact met ons op

Als je informatie over ons privacybeleid wilt aanvragen, kan je schrijven of mailen naar:

 

Foster en Gamko

Afd. informatie beheer inzake AVG

Postbus 274

4870 AG Etten-Leur

 

E-mail: avg@foster-gamko.com